Il Gigante Dell'Himalaya (The Mighty Peking Man) (Xing Xing Wang) - 1977 - Original Italian Locandina

  • £25.00